Inspirerende coaching naar persoonlijk succes

Wettelijke bepalingen

Bedankt voor uw bezoek aan maartengybels.be

Door toegang tot en gebruik van deze site gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De beheerder van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:

  • enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  • een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

Veiligheid

De beheerder van deze website stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op de beheerder van deze website.

Juistheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De beheerder van deze website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan:

kan de beheerder van deze website worden gecontacteerd;
zal de beheerder van deze website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Auteursrecht

Het materiaal op deze website wordt door het auteursrecht beschermd. Met andere woorden het materiaal op deze site is te lezen en downloadbaar. Bij reproductie of bekendmaking aan het publiek dient daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te worden verkregen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Linken naar https://maartengybels.be

Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. Maar de beheerder van deze website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die linken naar deze website.

Links naar andere sites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze worden louter ter informatie aangeboden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De beheerder van deze website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.

Wijzigingen

De beheerder van deze website kan de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen en de gebruikers hiervan op de hoogte brengen via deze website. Het is raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

Toepasselijk recht

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

De beheerder van deze website

maartengybels.be wordt gepubliceerd en beheerd door Maarten Gybels – email: steljevraag@maartengybels.be

Datum laatste wijziging
Maandag 7 maart 2016.