Inspirerende coaching naar persoonlijk succes

Overtraining (h)erkennen in de sport & zelfs in het dagelijks leven is het moment dat je dingen anders kan gaan aanpakken. In mijn ogen zijn de symptomen van burn-out zo goed als dezelfde dan bij een sportieve overtraining. Hieronder vind je verschillende symptomen die aangeven dat er echt een overbelasting ontstaan is.

Onderstaand artikel is gebaseerd op wetenschappelijke artikels uit het sportmilieu maar volgens mij zijn er vele gelijkenissen met typische burn-out symptomen

  • Een verstoorde stemming.

Als men overtraind is zal dit een effect hebben op de stemming van de persoon. Het lichaam is zo oververmoeid en dit zal dan ook negatieve effecten hebben op mentaal vlak.  Men zal slechtgezinder zijn, sneller boos worden, verslechterde concentratie,…

  • Een verlaagd resultaat en een verhoogde vermoeidheid.

De balans tussen een minimale vermoeidheid en een zo hoog mogelijk resultaat is de sleutel tot jouw sportieve doelstelling. Hoe vaker men traint hoe minder snel men vermoeidheid zal ervaren en hoe beter de resultaten geleidelijk aan zullen worden. Echter kan men hierbij een grens bereiken, bereikt men deze grens en gunt men het lichaam niet genoeg rust om te herstellen dan zullen je resultaten sterk verminderen.

  • Verlaagde hart waarden bij alle trainingsintensiteiten vermoeidheid bij gerekend.
  • Verhoogde kans op infecties.

Wanneer men te hard traint kan dit een negatief effect hebben op het immuunsysteem. Het immuunsysteem zal minder goed gaan functioneren en men zal vatbaarder worden voor virussen en bacteriën. Wens je hierover meer te weten? bekijk dan zeker eens ons artikel:  ‘Succes in de sport? Bepalende factor! ‘

  • Een verslechterde slaap kwaliteit.

Een verslechterde slaap kan bij (duursport) atleten erop wijzen dat men overtraind geraakt/is.

  • Een verlaagde bloedlactaat waarde concentratie zowel bij sub maximale als bij maximale intensiteit.
  • Verhoogde mate van waargenomen inspanning op sub maximaal niveau.
  • Een veranderde cognitieve prestaties boven de lactaatdrempel.

Wil je hierin gecoacht worden? Laat me een seintje!

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van ylmsportscience.com